Kosmetika a parfémy

1 2 3 4 14 28 41 54 Další »
Nivea Hyaluron Cellular Filler pečující make-up 01 světlý odstín, 15 g
Skladem 2 ks

Inovativní složení s kyselinou hyaluronovou, OF 15 a barevnými pigmenty pleť okamžitě sjednocuje a přispívá k jejímu mladistvému vzhledu.

650 Kč

+
Well Done Fine dezinfekční prostředek na ruce 5 l
Skladem >5 ks

Antiseptický a dezinfekční prostředek na ruce, eliminuje 99,9 % bakterií.

628 Kč

+
Hangzhou Realy Tech Novel Coronavirus SARS-Cov-2 Antigen Rapid Test Device saliva 20 ks
Skladem 4 ks

Popis / charakteristika Rychlý test ze slin na antigen koronaviru určený pro samotestování.Jedná se o in vitro diagnostický test pro kvalitativní detekci antigenů koronaviru SARS-CoV-2 přítomných v lidských slinách. Identifikace je založena na detekci monoklonálních protilátek specifických pro antigen nového koronaviru a to za použití rychlé imunochromatografické metody. Kdy se používáCOVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění. Lidé jsou obecně náchylní. V současnosti jsou hlavním zdrojem infekce pacienti infikovaní novým koronavirem; asymptomatičtí infikovaní lidé mohou být také infekčním zdrojem. Na základě současného epidemiologického vyšetření je inkubační doba 1 až 14 dní, většinou 3 až 7 dní. Mezi hlavní projevy patří horečka, únava a suchý kašel. V několika případech se může vyskytnout ucpání nosu, rýma, bolest v krku, myalgie a průjmy.  Dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví jsou tyto testy schváleny k sebetestování - udělena výjimka pro antigenní testy, vydaná MZČR podle § 4 odst.  8 nařízení vlády č.  56/2015 Sb. Velkou výhodou testu je jednoduchý a snadný odběr vzorku, který si provede testovaná osoba. Snižuje se tím riziko přenosu viru při provádění testu. Odběr vzorku slin není spojen s nepříjemnými pocity na rozdíl od odběru vzorku z krku nebo nosohltanu. Rychlý a snadný odběr vzorku slin zkracuje čas potřebný k provedení testu. Test lze použít také u dětí, u kterých je odběr vzorků z krku nebo nosohltanu obtížný.   Dávkování a způsob užití Délka testování 10 minut.Citlivost: 93,94 %.Specificita: > 99 %. Doporučené použitíPřed testováním nechte testovací zařízení, vzorek a extrakční pufr ustálit na pokojovou teplotu (15–30 °C). 10 minut před odběrem vzorku orální tekutiny nic nevkládejte do úst. A to včetně jídel, nápojů, žvýkačky, tabáku, vody a výrobků na vyplachování úst. Naplňte dostatek slin do pohárku/pytlíku na sliny. Kapátkem odeberte sliny z pohárku, přeneste 4 kapky sliny do extrakční zkumavky. Vyberte extrakční zkumavku a láhev s extrakčním pufrem, odstraňte uzávěr láhve s pufrem a do extrakční zkumavky přidejte všechen extrakční pufr. Vyberte trysku a připevněte ji na extrakční zkumavku, jemně s ní kolmo protřepávejte asi 5 sekund, aby se sliny dobře promíchaly s extrakčním pufrem. Použitý pohárek/pytlík přeložte na polovinu a v souladu s místními předpisy zlikvidujte do plastového sáčku jako lékařský odpad. Vyberte testovací zařízení z uzavřeného fóliového pytlíku a použijte ho co nejdříve. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se test uskuteční ihned po otevření fóliového pytlíku. Položte testovací zařízení na čistý a rovný povrch. Přeneste vertikální 3 kapky vzorku do jamky na testovací zařízení a spusťte časovač. Výsledek bude za 10 až 20 minut. Výsledek neinterpretujte po více než 20 minutách. Výsledek testuPozitivní: Objeví se dvě červené čáry. Jedna červená čára se objeví v kontrolní oblasti (C) a jedna červená čára v testovací oblasti (T). Odstín barvy se může lišit, ale test by měl být považován za pozitivní vždy, když je přítomna i jen slabá čára.Negativní: V kontrolní oblasti (C) se objeví pouze jedna červená čára a v testovací oblasti (T) žádná. Negativní výsledek naznačuje, že ve vzorku nejsou žádné částice nového koronaviru nebo počet virových částic je pod detekovatelným rozsahem.Není platné: V kontrolní oblasti (C) se neobjeví žádná červená čára. Test je neplatný, i když je v testovací oblasti (T) čára. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné procedurální techniky jsou nejpravděpodobnějšími důvody selhání kontrolní oblasti. Zkontrolujte postup testu a opakujte test s novým testovacím zařízením. Upozornění Odebraný vzorek může obsahovat koncentraci antigenu pod prahem citlivosti činidla, takže negativní výsledek testu nevylučuje infekci novým koronavirem.Antigenní rychlotestovací zařízení detekuje životaschopný i životaneschopný antigen proti novému koronaviru. Výkon testu závisí na množství antigenu ve vzorku a nemusí korelovat s buněčnou kulturou provedenou na stejném vzorku. Pozitivní test nevylučuje možnost, že mohou být přítomny další patogeny, proto je pro přesnou diagnózu nutné porovnat výsledky se všemi ostatními dostupnými klinickými a laboratorními informacemi.Negativní výsledek testu se může vyskytnout, pokud je hladina extrahovaného antigenu ve vzorku nižší než citlivost testu nebo pokud je vzorek špatné kvality.Účinnost testu nebyla stanovena při monitorování antivirové léčby nového koronaviru.Pozitivní výsledky testů nevylučují současnou infekci jinými patogeny.Negativní výsledky testů nejsou určeny k tomu, aby zjišťovali jinou koronavirovou infekci kromě SARS-CoV-2.Děti mají tendenci šířit virus déle než dospělí, což může vést k rozdílům v citlivosti mezi dospělými a dětmi.Koncentraci viru ve slinách velmi ovlivňují faktory jako jídlo, strava, kouření, osvěžovače dechu atd. Proto před odběrem vzorků důsledně dodržujte tento návod.K negativnímu výsledku může dojít, pokud je koncentrace antigenu ve vzorku pod detekčním limitem testu nebo pokud byl vzorek odebrán či přepravena nesprávné, proto negativní výsledek testu nevylučuje možnost infekce SARS-CoV-2 a měl by se potvrdit virovou kultivací nebo PCR.

499 Kč

+
Hangzhou Singclean COVID-19 Test Kit Colloidal Gold Method 20 ks
Skladem 2 ks

Popis produktu Od SUKL a MZ ČR máme potvrzeno, že námi nabízené testy lze použít pro sebetestování. Testy Singclean spolehlivě zachycují i nové mutace DELTA a LAMBDA. Tento test má citlivost 99.99%, specificitu 99.57% a přesnost 99.75%.Jsme oficiálním distributorem testů značky SingcleanPři zájmu o velkoobchodní spolupráci nás kontaktujte na emailu: obchod@servatech.cz nebo na telefonním čísle +420 277 279 330 pod volbou číslo 2 SingClean antigenové rychlotesty na koronavirus covid-19 s vysokou citlivostí. Tento test má citlivost 99.99%, specificitu 99.57% a přesnost 99.75%.Legislativní informace pro ČRServatech s.r.o. je registrován, u SÚKL v systému RZPRO, jako výrobce, distributor a dovozce in vitro zdravotnických prostředků pod číslem 066974 a je také zapsán v systému ISIN.Servatech s.r.o. má udělenu výjimku pro sebetestování testy Singclean od MZ ČR pod číslem MZDR 14460/2021-2/OLZP. Servatech s.r.o. má udělenu výjimku pro prodej a distribuci COVID-19 Singclean testů pro sebetestování platnou do 30.6.2021.Od SUKL a MZ ČR máme potvrzeno, že námi nabízené testy lze použít pro sebetestování také po 30.6.2021Účel použitíSouprava pro testování antigenu COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na pevné fázi pro rychlou a kvalitativní detekci antigenu nového koronaviru 2019 v lidských slinách. Tento test poskytuje pouze předběžný výsledek testu. Proto musí být jakýkoli reaktivní vzorek testovaný soupravou COVID-19 (Metoda koloidního zlata) potvrzen alternativními testovacími metodami a klinickými nálezy. Testy Singclean jsou spolehlivé Nejedná se o testy dovezené jak českou tak španělskou vládou. Singclean je společnost mající vlastní pobočku ve Švédsku. Firma Singclean vyrábí celou řadu jiných testů (těhotenské, HIV, atd..).Princip testuSouprava pro testování antigenu COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na koloidní zlato. Test používá protilátku COVID-19 (SARS-CoV-2) (testovací linie T) a protilátku IgG (kontrolní linie C) imobilizované na nitrocelulózovém proužku. Vínově zbarvená konjugovaná podložka obsahuje koloidní zlato konjugované s jinou protilátkou COVID-19 (SARS-CoV-2) konjugovanou s koloidním zlatem a myšími IgG-zlatými konjugáty. Když se do jamky na vzorek přidá zpracovaný pufr obsahující vzorek, spojí se COVID-19 (SARS-CoV-2) s konjugátem protilátky COVID-19 a vznikne komplex antigenu. Tento komplex migruje nitrocelulózovou membránou kapilárním působením. Když se komplex setká s l inií protilátky COVID-19 testovací linie T, komplex se zachytí a vytvoří barevně zbarvený proužek, který potvrdí výsledek reaktivního testu. Absence barevného pruhu v testovací oblasti indikuje nereaktivní výsledek testu. Test obsahuje vnitřní kontrolu (linie C), která by měla vykazovat vínově zbarvený pás konjugátu protilátky IgG bez ohledu na vývoj barvy na kterémkoli z dalších testovacích linií. Jinak je výsledek testu neplatný a vzorek musí být znovu otestován novou sadou. Charakteristika výkonuV této studii bylo testováno celkem 397 vzorků. Výsledky testovacího činidla a kontrolního činidla byly 230 negativních vzorků a 167 pozitivních vzorků. Data byla shromážděna v období 02.03.2021 ~ 11.03.2021 a vypočítaná citlivost, specificita a přesnost viz tabulka níže:Porovnání různých testovacích metod pro detakci COVID-19Výhody antigeního testu1. Výsledky jsou hotové za 15 minut2. Přesný diagnostický nástroj pro aktivní infekci3. Snadná správa a čtení výsledků4. Cenově dostupné, není potřeba žádný nástroj5. Vhodný pro testování v masovém měřítkuODBĚR VZORKŮ 1. Souprava pro testování antigenu COVID-19 (Metoda koloidního zlata) se provádí odběrem pomocí slinného tamponu.2. Testování by mělo být provedeno bezprostředně po odběru vzorků.3. Před testováním nechte vzorky ustálit na pokojovou teplotu.4. Pokud mají být vzorky odeslány na jinou lokalitu, měly by být zabaleny v souladu s místními předpisy pro přepravu infekčních látek.5. Vyvarujte se žvýkání nebo polykání během odběru vzorku. Vzorek slin by měl být okamžitě otestován po odběru.Před testováním nechejte testovací kazetu, vzorek a pufr pro extrakci antigenu rekalibrovat na pokojovou teplotu (15-30°C). 1. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve. Nejlepších výsledků bude dosaženo, pokud je test proveden do jedné hodiny.2. Umístěte testovací zařízení na čistý a rovný povrch.Postup testu: 1. Před odběrem vzorků se ujistěte, že v ústech nejsou žádné zbytky jídla. Pokud pacient právě jedl, požádejte ho ať si vykloktá, případně vyčistí zuby. Odstraňte obal a tyčinku s tamponém držte na jazyku, dokud nebude špička úplně nasáknuta slinami (nejméně dvě minuty).2. Vložte tyčinku do zkumavky s předem přidanými 6 kapkami extračního pufru a tyčinku asi 10krát otočte.3. Nechejte tyčinku v extrakční zkumavce po dobu 1 minuty. Odstraňte tyčinku a současně stlačte špičku tyčinky, abyste z tamponu extrahovali kapalinu.4. Hrot kapátka pevně přitlačte na zkumavku na extrakci antigenu a pevně ji uzavřete a nechejte asi 1 minutu odstát.5. Naneste 3 kapky (asi 100 ul) směsi kapalin do jamky na vzorek testovacího zařízení (nebo přidejte pipetou 100ul) a spusťte časovač.6. Po patnácti minutách lze vyčíst výsledek. Neprovádějte výklad výsledku po 20 minutách, jelikož výsledky testu již mohou být zkreslené.   INTERPRETACE VÝSLEDKŮ NEGATIVNÍ: Pokud je zřetelná pouze linie C, absence jakékoli vínové barvy v pruhu T naznačuje, že ve vzorku nebyl detekován žádný antigen COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledek je negativní. COVID-19POZITIVNÍ: Pokud je kromě přítomnosti linie C vyvinuta i l inie T, test indikuje přítomnost antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku. Výsledek je pozitivní COVID-19.NEPLATNÝ: Kontrolní řádek se nezobrazí. Nejpravděpodobnějším důvodem selhání kontrolní linky je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávný postup. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora. Omezení1. Pokud je to možné, použijte vždy čerstvé vzorky.2. Optimální výkon testu vyžaduje přísné dodržování postupu testu popsaného v tomto návodu k použití. Odchylky v provedení mohou vést k nesprávným výsledkům.3. Negativní výsledek u jednotlivého subjektu naznačuje nepřítomnost detekovatelného antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2). Negativní výsledek testu však nevylučuje možnost expozice nebo infekce COVID-19.4. Negativní výsledek může nastat, pokud je množství antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku pod detekčními limity testu nebo pokud se nepodařilo odebrat COVID-19 (SARS-COV-2) antigen ve slinách pacienta.5. Stejně jako u všech diagnostických testů by konečná klinická diagnóza neměla být založena na výsledku jediného testu, ale měla by být stanovena lékařem až po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů.Varování1. Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro. Nepoužívejte po uplynutí doby expirace. (do 30.4.2021 udělena výjimka pro sebetestování laickou osobou)2. K dosažení přesných výsledků musí být striktně dodržovány veškeré instrukce z návodu. Všichni uživatelé si musí před provedením testu pečlivě návod přečíst.3. Test nepoužívejte v případě viditelného poškození některého z komponenů.4. Při manipulaci se vzorky noste ochranné rukavice a poté si důkladně umyjte ruce.5. Vyvarujte se kontaminaci vzorku a pufru.6. V případě rozlití očistěte vhodným dezinfekčním prostředkem.7. Dekontaminujte a zlikvidujte všechny vzorky, reakční soupravy a potenciálně kontaminované materiály např. (jako testovací tyčinku, extrakční zkumavku, testovací kazetu), jako by šlo o infekční odpad, a zlikvidujte je v souladu s platnými místními předpisy do odpovídajících kontejnerů k tomu uzpůsobených.8. Nemíchejte a nezaměňujte různé vzorky.9. Nemíchejte činidla různých šarží ani činidla pro jiné produkty.10. Neskladujte testovací soupravu na přímém slunečním světle.11. Abyste se vyhnuli kontaminaci, nedotýkejte se špičky tamponu určeného k odběru.12. Dodané tyčinky s tamponem v balení by měly být použity pouze pro odběr vzorků ze slin.13. Abyste se vyhnuli křížové kontaminaci, tampony opakovaně nepoužívejte pro odběru vzorků.14. Neřeďte odebraný vzorek žádným roztokem kromě dodaného extrakčního pufru.15. Test je určen pouze k jednorázovému použití. Za žádných okolností jej znovu nepoužívejte.16. Neprovádějte test v místnosti se silným prouděním vzduchu, jako např. v místonsti s elektrickým ventilátorem nebo silnou klimatizací.Skladování a stabilita:Souprava může být skladována při pokojové teplotě nebo v chladu (4 - 30 °C). NEZMRAZUJTE. Testovací sady jsou stabilní a tedy použitelné do data expirace vytištěného na zapečetěném sáčku.Nepoužívejte po uplynutí data expirace.Testy musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. Po otevření zataveného sáčku s testem použijte do 30-ti minut. Při delším vystavení vzdušné vlhkosti mohou být výsledky testu chybné. S testem, pipetou a ostatními součástmi je třeba zacházet jako s potencionálně nebezpečným odpadem.Obsah balení20x antigení rychlotest Singclean COVID-19 (metoda koloidního zlata) zatavené se sáčky proti vlhkosti20x Sterile Swabs - Sterilní výtěry20x Extrakčních trubiček a kapátka20x lahvička 6 ml reakčního roztoku pufru (buffer)  Parametry produktu Souhrn Výrobce Hangzhou Singclean Způsob odběru z nosu

499 Kč

+
Boson Biotech Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card 20ks
Skladem 4 ks

- In vitro diagnostický rychlotest pro detekci antigenu SARS-CoV-2 z přední části nosu- Určen pro samotestování- Výsledek již za 15-20 minut- Citlivost: 97,70%- Specificita: 99,84%- Test odhalí i mutaci Omikron   Test je uveden na seznamu povolených testů pro samotestováníhttps://www.sukl.cz/prehled-testu-k-diagnostice-onemocneni-covid-19 Obsah balení:- 20 testovacích kazet- 20 extrakční pufrů- 20 sterilních výtěrových tyčinek- 20 extrakčních zkumavek s kapátkem- 1 návod

499 Kč

+
LAVON dezinfekční gel bezoplachový, 5 l
Skladem 1 ks

Biocidní přípravek do potravinářství, průmyslu, domácností, veřejných prostor a zdravotnictví. Likviduje bakterie a obalené viry. Pro čistotu vašich rukou kdykoliv a kdekoliv.

422 Kč

+
Real Green Clean tekuté mýdlo, náplň, 5 kg
Skladem 1 ks

Tekuté mýdlo na ruce ve veganské kvalitě.

326 Kč

+
Gillete Venus náhrádní hlavice, 4 ks
Skladem 1 ks

Tato náhradní hlavice se třemi břity zajišťuje pohodlné oholení. Zvlhčující proužky, obohacené přírodními oleji, hydratují a zjemňují pokožku.

314 Kč

+
Nivea Hyaluron Cellular Filler Elasticity remodelační denní krém OF30, 50 ml
Skladem 5 ks

Nic neprospívá pleti tolik jako látky, které si sama vyrobí. Vsaďte na péči, která navrátí elasticitu povolené pleti: NIVEA Remodelační denní krém HYALURON CELLULAR FILLER +ELASTICITY OF 30.

309 Kč

+
Nivea Sun Kids OF 50+ Protect & Sensitive dětské mléko na opalování, 200 ml
Skladem 3 ks

Nenechte ty nejmenší, aby se na sluníčku bolestivě spálili. Dopřejte jim tu nejúčinnější možnou ochranu - NIVEA Dětské mléko na opalování Protect & Sensitive OF 50+.

304 Kč

+
Lilien Aloe Vera antimikrobiální gel na ruce, 500 ml
Skladem 1 ks

Chemickou cestou odstraňuje nečistoty a usazeniny ze spalinových cest kamen, krbů a pecí. Působí preventivně proti vzniku požárů způsobených vznícením sazí v  kouřovodech. Použitelný pro čistění všech druhů komínů, včetně komínu z nerezové oceli. Zvyšuje průchodnost rour a komína. Zvyšuje účinnost kamen nebo krbů. Zajistí ideální stav spalinových cest v intervalech mezi zákonem předepsaným mechanic. čistěním.

299 Kč

+
Nivea Sun Protect & bronze OF 20 olej na opalování podporující zhnědnutí, 200 ml
Skladem 1 ks

Ochrana před spálením a perfektní opálení zároveň? Díky speciálnímu složení se jedno s druhým nevylučuje - NIVEA Olej na opalování ve spreji podporující zhnědnutí OF 20.

275 Kč

+
Nivea Hyaluron Cellular Filler zpevňující oční krém, 15 ml
Skladem 2 ks

Užijte si přirozeně mladistvý vzhled mnohem déle. Vsaďte na kombinaci látek, které probudí pleťové buňky kolem očí k životu - NIVEA Zpevňující oční krém Hyaluron Cellular Filler.

269 Kč

+
Nivea Body Lotion Q10 Firming + bronze zpevňující tónovací tělové mléko, 400 ml
Skladem >5 ks

Pevnější pokožka již po deseti dnech používání. NIVEA Zpevňující tónovací tělové mléko Q10.

269 Kč

+
Antigenní rychlotest SARS-CoV-2 (Nosní výtěr) 5ks
Skladem 5 ks

Detailní popis produktu   Vlastnosti: Relativní citlivost/senzitivita: 95,9 %    Relativní specifita: 99,4 % Celková citlivost:  98% Rychlý test na detekci Antigenu Covid-19 je imunologický test pro kvalitativní detekci specifických antigenů SARS-COV-2 přítomných v člověku. Výsledek do 15 minut. Používejte u jedinců podezřelých z nákazy coronavirem Covid-19. Antigen je obecně detekovatelný ve vzorku v nosních a zejména nosohltanových výtěrech během akutní fáze infekce. Tyto testy splňují veškeré zákonné požadavky pro uvedení na trh EU a mimo jiné jsou uvedeny na seznamu schválených Antigenních testů prestižního německého Spolkového institutu pro léky a zdravotnické prostředky. Balení 1 ks - obsahuje Jednotlivě zabalená testovací kazeta 1ks Extrakční zkumavka s pufrem 1ks Stojánek na zkumavky 1ks Nosní výtěrový tampon 1ks Příbalový leták 1ks Sáček na infekční odpad 1ks    Před provedením testu je nutné si prostudovat celý příbalový leták. Nedodrženípokynů uvedených v tomto příbalovém letáku může být příčinou nepřesnýchvýsledků.  Nejezte, nepijte ani nekuřte v oblasti, kde se manipuluje se vzorky nebo soupravami. Nepijte pufr v soupravě. Opatrně manipulujte s vyrovnávací pamětí a vyhněte se jejímu kontaktupokožku nebo oči, při kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím tekoucí vody. Tato testovací sada je určena pouze k použití jako předběžná zkouška a opakovaně abnormálnívýsledky by měly být projednány s lékařem nebo lékařem. Test použijte pouze jednou. Nerozebírejte zkušební okénko zkušební kazety a nedotýkejte se ho. Souprava nesmí být zmrazena nebo použita po uplynutí doby použitelnosti vytištěné na obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Test pro děti a mladé lidi by měl být použit s dospělým.    Nepoužívejte test u dětí mladších 2 let. Před a po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Ujistěte se, že je pro testování použito odpovídající množství vzorků. Příliš mnoho nebopříliš malá velikost vzorku může vést k odchylce výsledků. 

265 Kč

+
Nivea Q10 Plus Firming + Reshaping zpevňující a remodelační tělový krém, 300 ml
Skladem 2 ks

Zaměřte se na problematické partie! Bohaté složení s koenzymem Q10 navrací zadečku, bříšku i stehnům krásné tvary: NIVEA Zpevňující a remodelační tělový krém Q10 plus.

259 Kč

+
Dettol dezinfekční gel na ruce, 50 ml
Skladem >5 ks

Jednoduchý, rychlý, efektivní Dettol dezinfekce na ruce pro okamžité použití, chrání proti 99% bakterií.

249 Kč

+
RYOR noční sérum se sněžnou řasou 50 ml
Skladem 1 ks

Noční sérum se super účinnou aktivní látkou ze sněžné řasy pro intenzivní hydrataci a vyhlazení pleti během spánku.

244 Kč

+
Nivea Q10 Power noční krém proti vráskám, 50 ml
Skladem 1 ks

Méně vrásek, pevnější kontury a svěží vzhled. Vyzkoušejte noční péči vytvořenou na míru speciálně pro suchou a namáhanou pleť - NIVEA Výživný noční krém proti vráskám Q10 POWER.

227 Kč

+
Nubian OF 15 mléko na opalování, 200 ml
Skladem 1 ks

Nubian mléko na opalování ve spreji je nezbytnou součástí péče o pokožku při pobytu na slunci. Získejte zdravé a krásné opálení. Mléko obsahuje výživný vitamin E a D-panthenol, který vyživuje a zklidňuje pokožku.

220 Kč

+
Garnier Ambre Solaire hydratační mléko po opalování, 400 ml
Skladem 1 ks

Je speciálně určené pro vyživení a zklidnění pokožky po slunění. Je obohacené o aloe vera - pouštní rostlinu, která je schopna přežít i v extrémních podmínkách - plnou vitamínů a minerálů.

219 Kč

+
Listerine Cool Mint ústní voda, 1 l
Skladem 4 ks

Ústní voda LISTERINE COOL MINT poskytuje při používání dvakrát denně trvalou ochranu proti zubnímu povlaku a udržuje svěží dech.

217 Kč

+
Hot Lady Sex Tampons, Box of 8, 06300200000
Skladem 2 ks

Tampony pro intimní hygienu.Materiál:Dermatologicky a klinicky testovaný houbovitý materiál v růžové barvěRozměry:Průměr: 5 cmTloušťka: 2,2 cmBalení:8 ks

212 Kč

+
Astrid Bioretinol pokročilé sérum proti vráskám, 30 ml
Skladem 2 ks

Pokročilé sérum proti vráskám je ultra koncentrovaná péče proti vráskám pro okamžitý a intenzivní účinek. Ihned po aplikaci zvlhčuje, vyhlazuje a zpevňuje zralou pleť.

209 Kč

+
ME TOO hygienický gel na ruce Classic, 50 ml
Skladem 1 ks

ME TOO hygienický gel na ruce Classic 50 ml Hygienický gel na ruce. Ideální pro použití na cestách, po použití veřejných toalet nebo před jídlem, používejte, když nemáte k dispozici vodu a mýdlo.​

199 Kč

+
Nubian SOS sprchová pěna po opalování, 500 ml
Skladem 4 ks

Uklidněte sluncem podrážděnou a citlivou pokožku jemnou sprchovou pěnou Nubian SOS. Krémové a jemné složení jemně čistí a ošetřuje sluncem podrážděnou pokožku.

196 Kč

+
Gillette Mach3 Start holicí strojek a náhradní hlavice 1+3
Skladem 4 ks

Zajišťují hladké oholení bez zarudnutí pokožky a pocit, který je i při 10. oholení lepší než při prvním oholení novým pohotovým holítkem.

185 Kč

+
Astrid Sun Kids OF 30 dětské mléko na opalování ve spreji, 200 ml
Skladem 1 ks

Dětské mléko na opalování ve spreji s ochraným faktorem 30, 200 ml.

185 Kč

+
Nivea MicellAIR dvoufázová expertní micelární voda, 400 ml
Skladem 4 ks

Make-up bude pryč dřív, než řeknete „vatový tamponek“. S MicellAIR komplexem a výtažky z černého čaje tlačit nemusíte. S každým líčidlem si poradí - NIVEA Expertní micelární voda.

171 Kč

+
Nivea Urban Skin Detox micelární voda, 400 ml
Skladem 1 ks

Hloubkově vyčistit pleť, zklidnit ji a ještě ji zanechat krásně matnou? Teď to jde všechno najednou! Spolehněte se na zelený čaj: NIVEA Micelární voda URBAN SKIN DETOX.

170 Kč

+
Elode Men EdT Acqua Per Uomo pánská toaletní voda, 100 ml
Skladem 2 ks

Elode pánská toaletní voda s nádechem citrusových tónů a mořskou svěžestí v tónech muškátového oříšku, cedrového dřeva a pačuli.

169 Kč

+
Elode Men EdT Voyage pánská toaletní voda, 100 ml
Skladem 5 ks

Nejprve vás ovane smyslný bergamot. Poté se rozvoní aroma levandule, anýzu, muškátového oříšku a sečuánského pepře a nakonec základ vůně tvořený vanilkou a působivým ambroxanem.

169 Kč

+
Nivea Essentials OF 20 denní BB krém světlý odstín, 50 ml
Skladem 1 ks

Dokonalá pleť během chvilky! Vsaďte na složení s minerály a provitamínem B5 a zdůrazněte přirozený tón pleti - NIVEA Denní BB krém OF 20 – světlý odstín.

168 Kč

+
Astrid Vitamin C pleťové sérum, 30 ml
Skladem 2 ks

Pleťové sérum proti vráskám a pro zářivou pleť.

167 Kč

+
Nivea Anti-Wrinkle Firming 45+ zpevňující denní krém proti vráskám, 50 ml
Skladem 2 ks

Pošlete hluboké vrásky a jemné linky na dlouhou dovolenou. Spolehněte se na intenzivní péči, která pleť viditelně zpevní a vyhladí - NIVEA Zpevňující denní krém proti vráskám 45+.

166 Kč

+
Nivea Men Protect & Care pánský pleťový gel, 50 ml
Skladem 2 ks

Spolehněte se na složení s provitamínem B5 a aloe vera. Rychle se vstřebává, nelepí a nezanechává mastný film. Vsaďte na okamžitou úlevu a hydrataci.

164 Kč

+
Elmex Ultra Soft zubní kartáček, extra měkký, 3 ks
Skladem 3 ks

Produkt je vyráběn s více motivy, motiv nelze zvolit. Jemný na dásně. Odstraňuje zubní plak.

163 Kč

+
Mitia Family Ocean Fresh tekuté mýdlo, 5 l
Skladem 2 ks

Jeho jemné složení společně s komplexem výtažků z mořských minerálů a vitamínem E se zklidňujícími a regeneračními účinky pomáhají zachovat pokožku hebkou a vláčnou.

161 Kč

+
RYOR aktivní krém proti vráskám 50 ml
Skladem 1 ks

Výjimečný přípravek určený k omezování tvorby vrásek. Obsahuje extrakt z mořských řas, bambucké máslo, avokádový olej, vitamin E a kyselinu hyaluronovou.

160 Kč

+
Zewa ECO Comfort 3vrstvý toaletní papír, 19,3 m, 16 rolí
Skladem 2 ks

E

152 Kč

+
Elode Men EdT Intense pánská toaletní voda, 100 ml
Skladem 2 ks

Elode pánská EdT Intense je určena pro moderního a sebevědomého muže s květinově dřevitou vůní.

150 Kč

+
DEZINFEKČNÍ ČISTÍCÍ GEL NA RUCE - 60ML 3928302380281
Skladem >5 ks

Ničí bakterie a viry bez použití vody s biocidním účinkem a to po 60 sekundách. Ideální pro použití kdekoliv na cestách, po použití veřejných toalet nebo před jídlem.   Návod k použití: Vytlačte kapku velikosti nehtu (2ml) gelu do dlaně, rychle roztírejte po rukách, dokud nejsou suché. Používejte, když nemáte k dispozici vodu a mýdlo.   VAROVÁNÍ.Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Účinná látka: ethanol (denaturovaný)Bezpečné použití: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.   Složení: Alcohol, aqua, glycerin, carbomer, triethanolamine   Omlouváme se za cenu, nezávisí na nás. V momentální situaci je to to nejlepší, co je dostupné u dodavatelů. Děkujeme za pochopení. 

150 Kč

+
TOPVET antibakteriální gel na ruce - HEDVÁBÍ, 50 ml
Skladem 5 ks

ČISTÍCÍ GEL NA RUCE S ANTIBAKTERIÁLNÍ SLOŽKOU JE VHODNÝ K OČISTĚ A OCHRANĚ RUKOU VŽDY, KDY NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT VODU A MÝDLO (CESTOVÁNÍ, MĚSTSKÁ DOPRAVA, NÁKUPY A DALŠÍ). RUCE JSOU PO POUŽITÍ ČISTÉ A PŘÍJEMNĚ VONÍ. PŘÍPRAVEK OBSAHUJE 62% LIHU, COŽ GARANTUJE VYSOKOU ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINNOST. Fotografie je ilustrační

149 Kč

+
Nivea Anti-Wrinkle Revitalizing 55+ obnovující denní krém proti vráskám, 50 ml
Skladem 1 ks

I zralá pleť může být krásná a vitální! Jemné složení s arganiovým olejem, kalciem a UV filtry vás o tom přesvědčí. Vyzkoušejte - NIVEA Obnovující denní krém proti vráskám 55+.

146 Kč

+
Nubian Kids mléko po opalování, 200 ml
Skladem 1 ks

Dětské mléko po opalování s uklidňujícím složením jako jsou D-panthenol, aloe vera, bambucké máslo a další.

144 Kč

+
Nubian SOS mléko po opalování sprej, 200 ml
Skladem 1 ks

Uklidněte podrážděnou a citlivou pokožku po opalování s mlékem po opalování Nubian SOS.

140 Kč

+
Elode Men EdT Free Land pánská toaletní voda, 100 ml
Skladem 3 ks

Vůně je symbolem elegance a sofistikovanosti. Citrusové tóny nejprve upoutají pozornost, pak ustoupí pikantnímu pepři a podmanivé pelargónii.

140 Kč

+
Lilien Sun Active OF 10 olej na opalování, 200 ml
Skladem 2 ks

Speciální voděodolný opalovací olej s rozprašovačem s ochranným faktorem 10.

139 Kč

+
1 2 3 4 14 28 41 54 Další »