Bril Profesional, čistič na trouby, 750 ml

94 Kč
77,69 Kč bez DPH (21%)
do týdne (skladem u dodavatele)

Zboží je nutné objednat u dodavatele a dodání zpravidla trvá 7 pracovních dnů.

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_706051

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Bril PROFESIONAL Čistič na trouby je extra silný čistič na připečenou mastnou špínu. Nové inovativní složení nabízí ještě účinnější čistící sílu. Důkladně a  bez námahy odstraní mastnotu a připečenou špínu z trub, grilů, grilovacího příslušenství, roštů, ale i pekáčů a hrnců. Bril čistič na trouby je extra silný čistič na připečenou mastnou špínu. Nové inovativní složení nabízí ještě účinnější čistící sílu. Důkladně a bez námahy odstraní mastnotu a připečenou špínu z trub, grilů, grilovacího příslušenství, roštů, ale i pekáčů a hrnců.

  • Trouby, grily, rošty
  • Nové složení 40% účinnější
  • Extra silný čistič na připečenou mastnou špínu

Návod na použití:
Sporáky a trouby
: Nastříkejte na  čistěnou plochu a nechte působit několik sekund. Následně setřete vhlkým hadříkem. Větší plochy: Aplikujte přímo nebo rozředěný v horké vodě.

Složení:
<5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% aniontové povrchově aktivní látky, Parfémy (d-limonen), Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon.

Bezpečnostní upozornění

GHS05
GHS05 - korozivní a žíravé látky


H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.