• Zásilkovna (ČR) 1 - 2 dny
  • Česká pošta (ČR) 1 - 2 dny
  • Balíkovna (ČR) 1 - 2 dny
  • Osobně Ostrava-Dubina Po-Ne 9:00-19:00 (pauza 12:30-13:00)
  • Osobně Havířov Po-Pá 8:00-19:00 (pauza 12:30-13:00), So od 8:00-14:00
Nakupte ještě za 5 000 Kč

POZOR!

Některé produkty se nemusí do limitu na DOPRAVU ZDARMA započítávat. O této skutečnosti budete informováni v košíku. Děkujeme za pochopení.

a máte vybranou dopravu zdarma.

Košík je prázdný

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.shopcom.cz prevádzkovanom spoločnosťou Mabil Mobil s.r.o., Na šanciach 344/70, 72400 Ostrava - Nová Bělá, Česká republika (ďalej aj ako "predávajúci"). Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy vzniknuté pri nákupe tovaru v internetovom obchod www.shopcom.cz upravené týmito obchodnými podmienkami, spadajú do režimu zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a v prípade, že je kupujúci spotrebiteľ, rovnako do režimu zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Úplné informácie o predávajúcom nájdete v sekcii "Kontakty".

I. Vymedzenie niektorých pojmov

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. Spotrebiteľ má nárok na 2 ročnú záručnú dobu, ktorá plynie odo dňa prevzatia predanej veci.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ. Podnikateľ nakupuje výrobky či využíva služby v súvislosti so svojím podnikaním, tieto výrobky a služby užíva pri svojom podnikaní či nakupuje výrobky a služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Je to osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou podnikateľskou činnosťou, je zapísaná v obchodnom registri či má na podnikanie živnostenské alebo iné oprávnenie. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú. Kupujúci, ktorý uvedie pri uzatváraní kúpnej zmluvy svoju firmu či - ak firmu nemá - svoje meno a prípadné dodatky a identifikačné číslo (IČO), je považovaný za podnikateľa. V takom prípade sa na neho nevzťahujú určité opatrenia na ochranu spotrebiteľa (napr. Vyriešenie reklamácie v lehote 30 dní, právo na vrátenie tovaru pri uzavretí kúpnej zmluvy "na diaľku" do 14 dní bez udania dôvodu, právo na výmenu v 6 mesačnej lehote, preplatenie nákladov na reklamáciu a pod.).

Podnikateľ má nárok na 1 ročnú záručnú dobu, ktorá plynie odo dňa prevzatia predanej veci (všeobecné znenie). My poskytujeme podnikateľovi záruku 2 roky (okrem všetkých produktov z kategórie CHLADÍCÍ ZARIADENIE - 12 mesiacov).

Kúpna zmluva je vzájomným záväzkom predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar kupujúceho za tento dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu. Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, popr. služby za uvedených podmienok. Odoslaním objednávky ponúkaného tovaru potvrdzuje kupujúci prijatie ponuky predávajúceho.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Vzhľadom na dopyt mobilných telefónov (ďalej aj "MT") aj s prihliadnutím na legislatívne ohľady ponúkame ako českú distribúciu, tak i distribúciu EÚ.

II. Informácie o uzatvorenej zmluve

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch, vedúcich uzavretiu zmluvy, sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

V prípade poskytnutia nepresných informácií týkajúcich sa ponúkaného tovaru, alebo v prípade dodania iného druhu tovaru, než si kupujúci objednal, je kupujúci povinný takúto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu, aby mohlo dôjsť zo strany predávajúceho k náprave v čo najkratšom možnom termíne.

III. Ceny tovaru, jeho dodanie, prevzatie a spôsob platby

Na internetových stránkach nášho obchodu sú uvádzané celkovej konečnej ceny pre spotrebiteľov (vrátane DPH, RP, popr. Ďalších daní a poplatkov). K uvádzané cene sa pripočítajú iba náklady na dopravu tovaru uvedené v tomto bode. Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Tovar dodávame prostredníctvom kuriérskej služby Zásilkovna, PPL a Slovenská pošta.

Vaša objednávka sa stáva záväznou po jej obojstrannom potvrdenie e-mailom, písomne ​​poštou alebo telefonicky!

Predávajúci ponúka len výrobky v originálnych prevedeniach od výrobcu. Kupujúci nie je oprávnený dodatky alebo odchýlkami žiadať od predávajúceho dodanie výrobku v inej, ako výrobcom dodávané špecifikáciu.

Potvrdenie objednávky je automaticky generované, preto v prípade, že sa cena uvedená na objednávke líši od ceny aktuálnej, budete telefonicky alebo e-mailom kontaktovaní naším pracovníkom. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci je pred dodaním tovaru oprávnený zmeniť výšku kúpnej ceny jednostranným úkonom. Novú výšku kúpnej ceny sa predávajúci zaväzuje oznámiť, a to aj telefonicky, kupujúcemu pred vlastným dodaním tovaru. Kupujúci má právo toto zvýšenie kúpnej ceny odmietnuť a odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj telefonicky. Ak kupujúci so zvýšením kúpnej ceny súhlasí, je povinný zaplatiť predávajúcemu túto novú kúpnu cenu. Ak kupujúci odmietne zvýšenie kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj telefonicky.

Predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať úhradu škody, teda vzniknutých nákladov spojených s uskladnením, prípadne vrátením zásielky späť predávajúcemu, a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Dodacia doba:

Tovar, ktorý je skladom, expedujeme spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky. Tovar, ktorý nie je skladom, dodávame spravidla do 7 pracovných dní od prijatia objednávky. Ak by vo výnimočných prípadoch nebolo možné tento termín dodržať, budeme Vás kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. Využívame kuriérskou služby pozri ďalej, podrobný cenník dopravného viď sekcia Doprava:

PPL
Slovenská pošta
Zásilkovna
Geis (iba Chladiace zariadenie)
Cenu tovaru možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:

Dobierkou (viac pozri v sekcii doprava)
Platba vopred na účet spoločnosti
V hotovosti (hotovosť alebo platba kartou)
Predávajúci splnil svoju povinnosť odovzdať kupujúcemu objednaný tovar (týka sa i reklamácií) okamihom odovzdania veci dopravcovi. Týmto okamihom tiež prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody. Kupujúci je teda povinný čo najskôr po prevzatí tovaru (najlepšie ihneď po dodaní dopravcom) skontrolovať, ak nie je viditeľne poškodený alebo či nevykazuje inú vadu. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, kupujúci ju neprevezme a okamžite kontaktuje predajcu, ak bude zásielka kupujúcim prevzatá, je nevyhnutné, aby bol s kuriérom spísaný zápis o škode v čase doručenia! Ak bude zásielka poškodená a kupujúci poškodenie zistí až po jej otvorení - rozbalenie, musí bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť dopravcovi. Predajca by mal byť o tejto skutočnosti tiež informovaný, a to bez zbytočného odkladu. Dôležité, minimálne po dobu reklamácie (ako sa preskúma) nevyhadzovať kompletné balenie, ako bol tovar expedovaný (zabalený)! Dopravca totiž vyžaduje kompletné balenie, aby mohol reklamáciu riadne posúdiť. V prípade nedoložené, môže byť reklamácia neuznaná.

PPL: povedzte bezodkladne ten istý deň, kontakt: 840 775 775, reklamace@ppl.cz
Zásilkovna: povedzte najneskôr do 2 pracovných dní, kontakt: reklamace@zasilkovna.cz
Slovenská pošta: je nutné oznámiť osobne na akejkoľvek pobočke Slovenskej pošty do 2 pracovných dní a oznámiť, že nechcete riešiť, nech Slovenská pošta rieši priamo s odosielateľom danú reklamáciu. Potom v tejto súvislosti informovať NÁS / predajcu. Vziať so sebou aj obal zásielky!
Geis: povedzte najneskôr do 2 pracovných dní, kontakt: 951 227 777, alebo vyplniť na stránkach www.geis-group.cz kontaktný formulár
Potom informovať predajcu o tejto udalosti !!!

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote

Ak je kupujúci spotrebiteľ, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, a to aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno naformulovať do reklamačného protokolu (reklamačný protokol .PDF v pätičke e-shopu alebo sekcie Kontakty) alebo do sprievodného listu so všetkými náležitosťami pozri sekcie Ako reklamovať. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Predávajúci je potom povinný vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal a to rovnakým spôsobom. Iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil. Predávajúci však nie je povinný vracať všetky peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu už odoslal. Náklady na vrátenie tovaru sú na strane kupujúceho.

Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ohľadom na povahu a vlastnosti tovaru.

Odporúčame, vrátený tovar dobre zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy! Prosíme, uvádzanie tovaru pokiaľ možno do pôvodného stavu, predíde sa tým k možnému zníženiu vrátenie plnej výšky kúpnej ceny o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľ, teda tovar bol zakúpený v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČO a firmy či mená a dodatku na nákupnom doklade), má právo na odstúpenie od zmluvy iba v prípade, že je vadné plnenie zo strany predávajúceho podstatným porušením kúpnej zmluvy. Za podstatné porušenie kúpnej zmluvy je považovaná situácia, keď tovar nie je schopné vôbec plniť svoju funkciu, tzn. nový tovar je neopraviteľný alebo je dodaný tovar, ktorý úplne zjavne nezodpovedá objednávke.

Pre dodržanie lehoty je dôležité, že odstúpenie od zmluvy (preukázateľne) odoslal predávajúcemu aj posledný deň 14 dňovej lehoty. Doručením sa rozumie aj informácia, že chce spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť, prípadne samotnej doručenia odstúpenia s tovarom. Za doručenie sa považuje aj skutočnosť, že spotrebiteľ zašle odstúpenie od kúpnej zmluvy písomnou formou aj posledný deň 14 dňovej lehoty a túto skutočnosť následne preukáže, predkladajú napr. Podací lístok, že tak urobil. Po obdržaní odstúpení začína plynúť lehota 14 dní na vrátenie tovaru predávajúcemu, v ktorej je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu dodaný tovar. Do okamihu vrátenia tovaru nemá predávajúci povinnosť vrátiť kupujúcemu poskytnuté plnenie zo zmluvy, od ktorej bolo odstúpené.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. Prevezme Ak si zákazník tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane). Končí ak lehota pre odstúpenie v deň pracovného pokoja (víkend, sviatok), predlžuje sa lehota na najbližší pracovný deň.

Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Výnimku tvorí napr. Audio a video nosiče, CD, DVD, drogéria, on-line hry a ich kódy, knihy a tovar u ktorého zákazník porušil prehliadkou tohto tovaru tzv. "Pečať kvality" a je teda na prvý pohľad zrejmé, že s tovarom v pôvodnom obale už bolo manipulované (najmä z dôvodu hygieny). Tovar s takto porušeným obalom nie je už možné vzhľadom k povahe tovar ďalej ponúkať a teda ho vrátiť (napr. Vibrátory, panny, spodná bielizeň ...).

Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, ale predávajúci má právo na úhradu nákladov spojených s novým balením tovaru. Je možné vrátiť aj tovar použité, avšak predávajúci má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plné ceny tovaru. Zákazník obdrží späť svoje peniaze najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

V. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú zhromažďované a spracovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Objednávkou kupujúci súhlasí (až do odvolania tohto súhlasu) s tým, že jeho osobné údaje, teda meno, priezvisko, telefónne číslo, email a adresa a tiež fakturačné údaje, poskytnuté predajcovia budú použité na účely vybavenia objednávky a nebudú poskytnuté tretím stranám (okrem externých dopravcov, ktorým budú poskytnuté za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi). Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 20. 10. 2014