Somat intenzivní čistič myčky, 2 × 250 ml

161 Kč
133,06 Kč bez DPH (21%)
Skladem Ostrava-Mar.Hory 1 ks

Je-li objednávka vyhotovena do 14:00, expedujeme tentýž den zákzníkovi. Osobní odběr možný v otevírací době. 

 • Stav zboží: NOVÉ

  Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

 • Záruka: 24 měsíců
 • Kód: PG_746063

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Somat intenzivní čistič myčky odstraňuje vodní kámen a mastné usazeniny v  myčce, na ostřikovacích ramenech a filtru – pro hygienickou čistotu. Při pravidelném používání (jednou za 3 měsíce). lze prodloužit životnost Vaší myčky. Praktická lahev Somat s háčkem je vhodná pro všechny myčky. Při používání čističe myčky prosím nepřidávejte prostředek na nádobí, ani nenechávejte nádobí v myčce.

Klíčové vlastnosti Somat intenzivní čistič myčky:

 • čistič do myčky
 • dokáže odstranit i odolné skvrny a mastnotu
 • odstraňuje nečistoty z filtru, ostřikovacích ramen, trysek, potrubí a  topných těles
 • balení 2 × 250 ml

Použití Somat intenzivní čistič myčky:

 • vyprázdněte myčku
 • odstraňte fólii bez porušení voskové vrstvy
 • zavěste za háček lahev hrdlem dolů na koš v myčce
 • zvolte nejvýkonnější program (65°–75°)

Složení Somat čistič myčky:

5-15% neiontové povrchově aktivní látky, Parfém.

Bezpečnostní upozornění

GHS07
GHS07 - dráždivé látky


H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.