Sidolux Baltic Amber Universal čistič, 1 l

53 Kč
43,80 Kč bez DPH (21%)
do týdne (skladem u dodavatele)

Zboží je nutné objednat u dodavatele a dodání zpravidla trvá 7 pracovních dnů.

 • Stav zboží: NOVÉ

  Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

 • Záruka: 24 měsíců
 • Kód: PG_702115

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Produktová řada pro ty, kteří milují jantar a speciální vůně. Tyto čistící prostředky na podlahy mají sílu klasických Sidolux produktů díky funkci Soda power a tím si poradí s většinou nečistot včetně mastnot za doprovodu luxusního parfému.

Klíčové vlastnosti Sidolux Baltic Amber Universal:

 • SODA POWER - unikátní systém díky kterému se lépe a rychleji odstraňují nečistoty a špína 
 • změkčuje vodu
 • dlouhotrvající příjemná vůně
 • nezanechává šmouhy
 • po rozředění ve vodě na běžné vytírání
 • utírání povrchů jako jsou např. parapety a dveře
 • ve formě koncentrátu na silné nečistoty a mastnotu

Dávkování Sidolux univerzálního čističe:

1,5 uzávěru prostředku vlijeme do 5 l vody. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

Složení Sidolux univerzálního čističe:

< 5% aniontové povrchově aktivní látky, > 5% neiontové povrchově aktivní látky. Vyrobeno v EU.

Bezpečnostní upozornění

GHS07
GHS07 - dráždivé látky


H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.