Cif Outdoor Wipes, ubrousky na zahradní nábytek, 15 ks

61 Kč
50,41 Kč bez DPH (21%)
do týdne (skladem u dodavatele)

Zboží je nutné objednat u dodavatele a dodání zpravidla trvá 7 pracovních dnů.

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_738034

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Obnovte jiskru vašeho venkovního nábytku novými ubrousky Cif Outdoor Wipes na zahradní nábytek.

Čisticí ubrousky jsou vhodným řešením pro vyčištění všech viditelných i neviditelných nečistot ze zahradního nábytku, herních prvků a venkovního vybavení. Velké a pevné ubrousky účinně čistí vaše povrchy a vše vypadá jako nové.

Použití:
Odtrhněte štítek do poloviny. Otřete svůj nábytek pro perfektní odstranění špíny. Není potřeba otřít poté do sucha, s výjimkou povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami. Ujistěte se, že balení po použití dobře uzavřete, aby nedošlo k vysušení ubrousků.
Po použití opláchněte a osušte ruce, použijte regenerační krém na pleť. Ubrousky nesplachujte do toalety.
Nepoužívejte ubrousky Cif Outdoor na povrchy z  mramoru a lakovaného dřeva. Na jemných / neobvyklých površích zkuste nejdříve na malém nenápadném místě. Nepoužívejte na koberec, oblečení ani textil. Nepoužívejte k osobní hygieně.

Složení:
Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, parfum, Iodopropynyl Butylcarbamate.

Uchovávejte mimo dosah dětí
Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.
Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem.

Bezpečnostní upozornění

GHS07
GHS07 - dráždivé látky


EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 - PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.