Ajax Optimal 7 Multi Action čistič skla rozprašovač, 500 ml

52 Kč
42,98 Kč bez DPH (21%)
Skladem Ostrava-Mar.Hory 2 ks

Je-li objednávka vyhotovena do 14:00, expedujeme tentýž den zákzníkovi. Osobní odběr možný v otevírací době. 

  • Stav zboží: NOVÉ

    Zboží je nové, originál zabalené. Na zboží je možný odpočet DPH. 

  • Záruka: 24 měsíců
  • Kód: PG_705204

Fotografie produktů jsou ilustrační.

Jednoduše a rychle čistí všechny vaše okna a omyvatelné povrchy a zanechá je  100% beze šmouh a perfektně průhledné díky a jeho více-účinkového složení.

Použití:
nastříkejte ze vzdálenosti 20 cm od povrchu. Setřete čistou, suchou, jemnou utěrkou.

Složení:
<5% aniontové povrchově aktivní látky, parfém.

Bezpečnostní upozornění

GHS07
GHS07 - dráždivé látky


EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.